var taget_obj = "" function Digg(divId,aid){ taget_obj = document.getElementById(divId+''+aid); makeRequest('/plus/digg/digg.asp?id=' + aid + '&rand=' + Math.random(),"Diggreturn","get",""); } function Diggreturn(){ if (http_request.readyState == 4) { if (http_request.status == 200) { taget_obj.innerHTML = http_request.responseText; } } }

万物初始之风歌词

在线发布歌词 来源:网络整理  所属专辑 :

彩云国物语歌词

ni ka ke da si ta
senaka mimamo ru ka ra
mai a ga ro kaze yo
omoyi wo tsuka e te
yitsudemo anata wo si n ji te yi ru ka ra
habata ke mirai he


tado eba daisetsu na hito wo mumeni omo u toki wa
dare mo ga kiito yasasi yi kao wo si te ru hazu
miji wa toki ni hade si naku demo
akira mezuni yuku yo

haji mari no kaze yo
todo ke message
haru ka na tabisi no so no saki de maa teru
mai a garu kaze yo
wuumei mo koete negai wa todo kuto
si n ji ra re ru kara
yitsuka mata ae takara
a no egao misete

haji mari no kaze yo
todo ke message
haru ka na tabisi no so no saki de maa teru
mai a garu kaze yo
wuumei mo koete negai wa todo kuto
si n ji ra re ru kara
osoreru mono nado nayi
anataga yiru kara