var taget_obj = "" function Digg(divId,aid){ taget_obj = document.getElementById(divId+''+aid); makeRequest('/plus/digg/digg.asp?id=' + aid + '&rand=' + Math.random(),"Diggreturn","get",""); } function Diggreturn(){ if (http_request.readyState == 4) { if (http_request.status == 200) { taget_obj.innerHTML = http_request.responseText; } } }

SELECT歌词

在线发布歌词 来源:网络整理  所属专辑 :

凉宫春日的忧郁歌词

e te hitsuzenn
deki rukotodake hana su yakuwari ga
watashinanndato
sonnzai wo
>yes
>enter

toumei ni toumei ninattemo
ki etariha fukanou nara
koko de mi tetaito u mareta kookishinn
keisann shitemitemo
kota ega ka warunoha
hito ga nega u kokoro no
kimyou na miryoku
kioku fu etemo kigou ni ka waruto
waka rinagaramo
kono koro ha
>disk
>error

[shift]
dokomade tsudu kunoka shi ranaikedo
[lock]
shizu kani ashita heto tsuna gatte

deki rukotodake hana su yakuwari ga
watashinanndato
sonnzai wo
>yes
>enter
kioku fu etemo kigou ni ka waruto
waka rinagaramo
kono koro ha
>disk
>error