var taget_obj = "" function Digg(divId,aid){ taget_obj = document.getElementById(divId+''+aid); makeRequest('/plus/digg/digg.asp?id=' + aid + '&rand=' + Math.random(),"Diggreturn","get",""); } function Diggreturn(){ if (http_request.readyState == 4) { if (http_request.status == 200) { taget_obj.innerHTML = http_request.responseText; } } }

红泪歌词

在线发布歌词 来源:网络整理  所属专辑 :

灼眼的夏娜歌词

osokuna n i

katachi arumono

soretakega kokoniiru subete nante

daremosemenaikara


yuuguredokiha

aserukokoro wasuresasetoku

shiyashin nishitayoite


konobashiyogasukida tohanashiteta

kimino hohowo tsuta u a ka i namida

mo u nidoto

a e na i yokan gashiteta


namidamo usomo

kanashimimo ko u ka i mo

subete kimito kokoniita akashidayo

wakaite tutari dakegashiru

omoi tenohajimaridato

konomunenichikatsute

mata i tsuka...


sasayakukoega konomamatookunatsute

kiminokagemo yuuhininomareteku

mudanisugiyuku tomanante

naindato ii makasete...


egaomo yumemo itoshisamo yorokobimo yobiokote

towanihibiki tsuzukeru

katachi arumono

soredakega kokoni iru subetenante

shi n jirarenaikara

上一篇:Assorated
下一篇:triangle