var taget_obj = "" function Digg(divId,aid){ taget_obj = document.getElementById(divId+''+aid); makeRequest('/plus/digg/digg.asp?id=' + aid + '&rand=' + Math.random(),"Diggreturn","get",""); } function Diggreturn(){ if (http_request.readyState == 4) { if (http_request.status == 200) { taget_obj.innerHTML = http_request.responseText; } } }

Late-show梧簡

壓澤下梧簡 栖坿犀幹鍬咎  侭奉廨辞 :

恷嗄芝梧簡

-()show 
埴(きみ)の返(て)を函(と)って恠(はし)るLate-()show 
匚(よる)の床偲(せいじゃく)に(きょう)くLate-()show 

ただ劾(あさ)を棋(ま)って... 慶(つむ)ぐLate-show

 

袋瀧井

hora yoru(yo)nokuramiga himawotubushiterunda 
muramoritokete terasukara 

gamusyaranikitanda nukarundamitiwo 
oboeteruka to sasayaku(tutuyaku)tuki 
tenohirano tumeato(soukon)demata 

mikka(sanniti)tukinoaka shi(niji)ndeku 
gomakashitekita itamiyuruseba 
tuyogarubokunikiduitanda 

shirobamidashitasora kiminosewo kogasu(jirasu)yoni 
ashita(asu)notuyoitaiyou 

sokoniarukigashite 

tukigamiteitabokunoLate-show 

asamatikaodetumuguLate-show 
domedanaiame atedonaitabi 
itukatogirerusonnahini 
tomarazuhashitte kizutuitaashiwo 
kimiwa orokato waraukana 
 
yureruganaikurami fukaibasyoniranjisa 
tabakonohidane mejirushi ni ikouka 

yoruno seijyaku(shijima)ni hibiku Late-show 

kiminotewotottehashiru Late-show 

tukigamiteitabokuno Late-show 

kiminotewotottehashiru Late-show 

yoruno seijyaku(shijima)ni hibiku Late-show 

tada asawomatte...tumugu Late-show